การติดตั้ง Office 2019 แบบ MOLP หรือ Volume License

ปัจจุบัน Office version 2019 จะไม่มีไฟล์ติดตั้งแบบสำเร็จรูปมาให้ใช้งาน หากลูกค้าต้องการติดตั้งโปรแกรมในชุด Office 2019 จะต้องสร้างไฟล์ Office Installation สำหรับใช้ติดตั้งเอง ซึ่งมีข้อดีที่สามารถปรับแต่งได้ว่า จะให้ติดตั้งโปรแกรมใดบ้างในชุด Office โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. โหลดเครื่องมือ Office Deployment Toolkit (ODT) สำหรับสร้างไฟล์ Installation มาลงบนเครื่อง

 2. สร้าง Config file เพื่อระบุโปรแกรมที่ต้องการใช้งานจากเวป Microsoft

 3. นำ Config file มาเปิดด้วย ODT เพื่อสร้างไฟล์ Installation

 4. นำไฟล์ Installation ที่สร้าง copy ไปยังเครื่องเป้าหมาย และรันเพื่อติดตั้ง Office

Instructions

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ Office Deployment Toolkit (ODT) จาก
  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117

 2. Double-click ไฟล์ ODT ที่โหลดมา ให้ extract ไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ C:\ODT

   

 3. แก้ไข Script สำหรับใช้ในการโหลดส่วนโปรแกรมและติดตั้ง หรือใช้ระบบช่วยในการสร้าง Script ที่ https://config.office.com/deploymentsettings
  และเลือกชุดโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง โดยให้ตั้งค่าในหัวข้อดังนี้
  - Product and releases 
  - Architecture ที่ต้องการ (32/64 bit)
  - ชุดของซอฟท์แวร์ และประเภท license (Office Volume License, Office 365, Visio, Project
  - Language ในช่อง Primary Language ให้เลือกภาษาที่โปรแกรมใช้แสดงผล (English-US หรือ Thai)
  - Licensing and activation ให้เลือก Multiple Activation Key (MAK) และกรอก Key โปรแกรมที่ได้จากเวปไซต์ VLSC
  - หัวข้ออื่นๆ ใช้เป็นค่า default

 4.  ตรวจสอบค่าในการติดตั้งในหน้าจอด้านขวามือ หากถูกต้องตามที่ต้องการแล้ว ให้กด Export เพื่อโหลดไฟล์ config การติดตั้ง

   

 5. ให้เซฟไฟล์ config ลงในโฟลเดอร์ C:\ODT

 6. เรียก Command Prompt และรันคำสั่งดังนี้ เพื่อโหลดชุดติดตั้ง

  1 2 setup.exe /download [CONFIG_FILE_NAME].xml *โดย [CONFIG_FILE_NAME].xml คือชื่อไฟล์ที่เซฟจากเวป customization ในขั้นตอนที่แล้ว

   

 7. เมื่อโหลดชุดติ้งตั้งเสร็จ ให้ copy folder C:\ODT ทั้งหมด ลง USB หรือเครื่องที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม และรันคำสั่งเพื่อติดตั้งชุดโปรแกรม Office

  1 2 setup.exe /configure configuration.xml  *โดย [CONFIG_FILE_NAME].xml  คือชื่อไฟล์ที่เซฟจากเวป customization

 

สิ่งที่ควรทราบ

 • ในกรณีที่มีการซื้อโปรแกรมพร้อมกันหลายๅลิขสิทธิ์ และทุกเครื่องใช้ลักษณะเดียวกันในการติดตั้ง สามารถ คัดลอกไฟล์ที่ได้จากการเตรียม ในข้อ 1 และข้อ 2 ไปยังเครื่องที่จะติดตั้ง แล้วทำการติดตั้งได้เลย โดยข้ามการดาวน์โหลดไป ด้วยการใช้คำสั่ง setup /configure configuration.xml ได้เลย

 • หรือหากต้องการความสะดวกในการติดตั้ง อาจใช้โปรแกรม winRAR ช่วยในการสร้างไฟล์ติดตั้ง เป็น .exe ไฟล์ เพียงไฟล์เดียวก็ได้

configuration.xml ในข้อ 3 และที่เกี่ยวเนื่อง คือ ชื่อไฟล์ที่เก็บ Script ซึ่งเราสามารถบันทีกเก็บเป็นชื่ออื่นได้ โดยหากท่านเก็บเป็นชื่อใด เวลาพิมพ์คำสั่ง ก็ต้องเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องด้วย

โปรดจำไว้ว่า Script ที่เราแก้ไขนั้น จะมีส่วนของข้อมูล Product Key (MAK) ขององค์กรของท่านเอง ติดไปด้วย ดังนั้น เมื่อทำเสร็จแล้ว ควรลบต้นฉบับในการติดตั้งออกจากเครื่องของผู้ใช้ เพื่อป้องก้นไม่่ให้ มีการนำไปใช้ติดตั้งที่อื่น ทำให้จำนวนลิขสิทธิ์ที่ใช้เกินจากจำนวนที่ซื้อไปได้

วิธีการหลักตามที่ทาง Microsoft แนะนำ จะเป็นภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาได้ที่
Microsoft reference installation process is available at https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/office2019/deploy