วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน Microsoft 365 และ Assign License ให้กับ User

ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน Microsoft 365 และ Assign License ให้กับ User

สำหรับผู้ใช้บริการ Microsoft Office 365 (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Microsoft 365)

 1. พิมพ์ URL: portal.office.com เพื่อเข้าสู่หน้า Admin ของ Microsoft 365
  ใส่บัญชี Admin ของ Microsoft ซึ่งจะเป็น admin@ชื่อที่กรอกใน Form CSP (Tenent nameว่าต้องการใช้ชื่ออะไร).onmicrosoft.com 
  จากนั้นคลิก next

   

 2. เข้ามาที่หน้า Office คลิก Admin

   

 3. ที่หน้าจอ Microsoft 365 admin center ไปที่แถบเมนูเลือก Users > Active users

   

 4. การสร้าง User ให้ไปคลิกที่ “Add a user”

   

 5. กรอกข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  a) First name, Last name (กรอก ชื่อ นามสกุล)
  b) Display name (ชื่อที่ต้องการให้แสดง)
  C) Username@xxx.onmicrosoft.com (ชื่อบัญชี)
  d) Password Setting (การตั้งค่ารหัสผ่าน)
  Auto-generate password (กำหนดรหัสผ่านอัตโนมัติโดยระบบ)
  Let me create the password (Admin กำหนดรหัสผ่าน)
  Require this user to change their password when they first sign in (เปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรกที่ Sign in)
  Send password in email upon completion (ส่งรหัสผ่านไปที่อีเมล์ที่ต้องการได้)

เสร็จแล้ว คลิก next

6. ที่หน้าจอ Assign Product Licenses ให้ดำเนินการดังนี้

6.1 Select location: เลือกสถานที่ หากอยู่ในประเทศไทยให้เลือก Thailand
6.2 Licenses:
a.) ถ้าต้องการ Assign License ให้กับ User (มี License Microsoft 365 ว่าง) เลือก
Assign user a product license (Assign license ให้กับ User)
b.) ถ้าสร้าง User ไว้ก่อน Assign License ทีหลัง เลือก
Create user without product license (not recommended) (สร้าง user ไว้ก่อน Assign License ทีหลัง)

เสร็จแล้ว คลิก next

7. ที่หน้าจอ Optional Setting ให้ดำเนินการดังนี้

7.1 Role: กำหนดบทบาทของบัญชี
- ถ้าเป็น Admin ติ๊กเลือกที่ Admin center access จากนั้นติ๊กถูกหน้าข้อความที่ต้องการกำหนดสิทธิ์
- ถ้าเป็น User ติ๊กเลือกที่ User (no admin center access)

7.2 Profile into: ใส่รายละเอียดข้อมูลผู้ใช่งาน

เสร็จแล้ว คลิก next

8. ระบบจะแสดงรายละเอียดของ User (บัญชีผู้ใช้) เมื่อตรวจสอบแล้วหากถูกต้องให้คลิก Finish adding
แต่ถ้าต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ Edit ใต้ข้อความที่จะแก้ไข เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกFinish adding

9. ระบบจะแสดงข้อความว่าการสร้างบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว และแสดงรายละเอียด Username และ Password เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก close