วิธีการ Manage user Sketch For Teams Subscription

Sketch for Teams เป็น License แบบ Annual Subscription โดย user ที่มี license จะเรียกว่า Editor

 

วิธี assign license ให้ Editor ทำได้ดังนี้

  1. Sign In ด้วย account Admin เข้าไปยัง https://www.sketch.com/signin

  2. เลือก Workspace ที่ต้องการ และเข้าไปยัง Workspace Setting

     

  3. เลือก Invite Members ในส่วน Members

     

  4. กรอก email ของ user ที่ต้องการ พร้อมระบุให้เป็น Editor และ Add Members