สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม-การสร้างไฟล์ติดตั้ง เป็น .exe ไฟล์

เมื่อท่านสร้าง Script ไฟล์ และสั่งดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการใช้ Script ไฟล์นี้ ไปติดตั้งบนเครื่องอืนๆ อีกหลายเครื่อง สามารถทำได้ 2 วิธี

 1. ทำการ Copy ไฟล์จาก Folder ที่ท่านวางไฟล์ Tools, Script และไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลด ไปยังเครื่องอื่น ทั้งหมด โดยต้องวางไว้ในไดรฟ์ชื่อเดียวกัน และ Folder ชื่อเดียวกันกับต้นฉบับ แล้วจึงใช้คำสั่งติดตั้งต่อไป

 2. นำไฟล์ทั้งหมดมาสร้างเป็น .exe ไฟล์ เพียงไฟล์เดียว โดยใช้โปรแกรม WinRAR ช่วย เวลาใช้งาน ก็สามารถ copy ไฟล์เพียงไฟล์เดียวที่สร้างขึ้น ไปใช้ที่เครื่องอื่นได้โดยไม่ต้องจดจำว่า ต้อง copy อะไรไปบ้าง และต้องใช้คำสั่งอย่างไร เพียงแต่เรียกใช้งานไฟล์ที่สร้าง ก็สามารถติดตั้งได้ทันที

เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีการที่ 2

Instructions

การสร้างไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกไฟล์ setup.exe ที่ได้จาก Tools, ไฟล์ Script, และ Folder ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้น คลิกขวา เลือก Add to archive…

 2. ที่ PopUp เมนูของ WinRAR ในช่อง Archive name ให้ตั้งชื่อไฟล์ติดตั้งที่ต้องการโดยลงท้ายด้วยนามสกุล .exe

 3. Archive format ให้เลือกเป็น RAR

 4. Archiving options ให้คลิกถูกที่ตัวเลือก Create SFX archive

 5. กดเปลี่ยนไปที่ แท็บ Advanced แล้วกดไปที่ปุ่ม SFX options…

 6. จะมี PopUp หน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้กดไปที่แท็บ Setup

 7. ในช่อง Run after extraction ให้ใส่คำสั่งดังนี้
  setup /configure configuration.xml

 8. กดปุ่ม OK โปรแกรม WinRAR จะสร้างไฟล์ติดตั้งให้ตามที่ต้องการ

   

configuration.xml ในข้อ 7 คือ ชื่อไฟล์ที่เก็บ Script ซึ่งเราสามารถบันทีกเก็บเป็นชื่ออื่นได้ โดยหากท่านเก็บเป็นชื่อใด เวลาพิมพ์คำสั่ง ก็ต้องเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องด้วย

เมื่อท่าน copy ไฟล์ติดตั้งไปไว้ในเครื่องอื่น ที่ต้องการติดตั้ง ให้ท่านวางไว้ในไดรฟ์ชื่อเดียวกันกับ ชื่อไดรฟ์ต้นทางที่สร้างไฟล์นี้ เช่น เดิมสร้างไว้ในไดรฟ์ C: ก็ให้วางไฟล์ไว้ในไดรฟ์ C: เหมือนกัน เป็นต้น

วิธีนี้ เป็นการประยุกต์ใช้งาน โดยไม่เกี่ยวกับทาง Microsoft จึงไม่มีเอกสารใด สำหรับใช้อ้างอิง