วิธีการสร้าง Adobe ID และ Accept Adobe's Value Incentive Plan (VIP)

การ Accept VIP เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก หากไม่ Accept VIP ท่านจะไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้

  1. ท่านจะได้รับอีเมล์จาก Adobe โดยมีหัวข้อ (Subject) ดังนี้ “Action Required: Your Invitation to joint the Adobe Value Incentive Plan” ให้ท่านคลิก Join now ในเนื้อหาของอีเมล์

2. จากนั้นจะลิ้งไปที่หน้าจอสำหรับสร้าง Adobe ID โดย Adobe ID นี้ ทำหน้าที่เป็น “IT Admin Console” ดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

  • กรอก ชื่อ นามสกุล

  • อีเมล์

  • สร้างพาสเวิด (ตามเงื่อนไข)

เสร็จแล้ว คลิก sign up

3. ตรวจสอบข้อมูล End user (บริษัทของท่าน) และ Reseller (Data Express) ข้อมูลถูกต้อง คลิก Accept  Terms & Conditionss

4. เมื่อกดรับ VIP เสร็จสิ้น ท่านจะเห็นปุ่ม Continue to Admin Console จากนี้ไป Admin Account สามารถเข้ามาจัดการสิทธิ์ต่างๆ ใน VIP ของท่านได้

 


เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง Adobe ID และ Accept Adobe's Value Incentive Plan (VIP) ลำดับต่อไป Data Express จะสามารถ Add Product ให้กับลูกค้าได้