วิธีการสร้าง Adobe ID และ Accept Adobe's Value Incentive Plan (VIP)

การ Accept VIP เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก หากไม่ Accept VIP ท่านจะไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้

  1. ท่านจะได้รับอีเมล์จาก Adobe โดยมีหัวข้อ (Subject) ดังนี้ “Action Required: Your Invitation to joint the Adobe Value Incentive Plan” ให้ท่านคลิก Join now ในเนื้อหาของอีเมล์

2. จากนั้นจะลิ้งไปที่หน้าจอสำหรับสร้าง Adobe ID โดย Adobe ID นี้ ทำหน้าที่เป็น “IT Admin Console” ดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

  • กรอก ชื่อ นามสกุล

  • อีเมล์

  • สร้างพาสเวิด (ตามเงื่อนไข)

เสร็จแล้ว คลิก sign up

 


เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง Adobe ID และ Accept Adobe's Value Incentive Plan (VIP) ลำดับต่อไป Data Express จะสามารถ Add Product ให้กับลูกค้าได้