วิธีการ Install และ Activate Autodesk Subscription Single-user License

  1. Double-click ที่ .sfx file จากนั้นเลือก Drive ในการติดตั้งโปรแกรม คลิก OK และ คลิก Install

2. คลิก I Accept License Agreement และ คลิก Install เพื่อเริ่มดำเนินการติดตั้งโปรแกรม

3. เมื่อติดตั้งเสร็จ คลิก Launch Now