วิธีการ Install และ Activate License Adobe Cloud Product

1. User ที่ได้รับการ Assign Product ให้เข้าไปตรวจสอบอีเมล์ของท่าน ที่ส่งมาจาก Adobe โดยมีหัวข้อ (Subject) ดังนี้ “You’ve been invited to use Adobe Creative Cloud.” ให้ท่านคลิก Accept invitation ในเนื้อหาของอีเมล์

2. สำหรับ User ที่ไม่มี Adobe ID ในอีเมล์ที่ได้รับ ให้คลิกเลือก “Get an Adobe ID”
กรณีที่มี Adobe ID อยู่แล้ว คลิก Sign in

3. หลังจาก Sign in เรียบร้อย  ไปที่คลิก Creativity & Design > View all products