วิธีการเพิ่ม Secondary admin ใน Adobe

  1. ไปที่ https://adminconsole.adobe.com/ จากนั้น Sign in ด้วย Adobe ID ของผู้ที่เป็น Admin

  2. เข้าสู่หน้าจอ Admin Console เลือก Manage team

  3. ไปที่ Overview >Assign Users>Add admin

  4. จากนั้น กรอกรายละเอียดของ Secondary Admin ดังนี้

  • อีเมล์, ชื่อ นามสกุล เสร็จแล้ว คลิก next

  • เลือก Admin Type เป็น System Administrator เสร็จแล้ว คลิก next

  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เสร็จแล้ว คลิก save

ในหน้าจอ ADMINISTRATORS จะพบ Secondary Admin เพิ่มเข้ามาในระบบ (ดังรูป)

 

 


Adobe จะส่งเมล์ไปที่ Secondary Admin ที่เพิ่มมาในระบบ เพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งาน