วิธีการ Create Deployment Package ใน Adobe

  1. ไปที่ https://adminconsole.adobe.com/ จากนั้น Sign in ด้วย Adobe ID ของผู้ที่เป็น Admin เข้าสู่หน้าจอ Admin Console เลือก Manage team ไปที่ packages menu >packages >Create a package

2. เลือก Deployment Method

  • Self-Service Package (User สามารถติดตั้งและอัพเดท ได้ด้วยตัวเอง)

  • Managed Package (IT เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการติดตั้งและอัพเดท)

3. เริ่ม Create Package โดยเลือก Platform, Language และกำหนด Create Cloud Desktop Options แล้ว คลิก next

เสร็จแล้ว สามารถนำ Package ไปใช้ในการติดตั้งโปรแกรมได้