วิธีการ Create Deployment Package ใน Adobe

  1. ไปที่ https://adminconsole.adobe.com/ จากนั้น Sign in ด้วย Adobe ID ของผู้ที่เป็น Admin เข้าสู่หน้าจอ Admin Console เลือก Manage team ไปที่ packages menu >packages >Create a package

2. เลือก Deployment Method

  • Self-Service Package (User สามารถติดตั้งและอัพเดท ได้ด้วยตัวเอง)

  • Managed Package (IT เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการติดตั้งและอัพเดท)

3. เริ่ม Create Package โดยเลือก Platform, Language และกำหนด Create Cloud Desktop Options แล้ว คลิก next

4. เลือกชุดโปรแกรมสำหรับสร้าง Package จากนั้นคลิก next

ตั้งชื่อ Package Name ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้น คลิก build package

เสร็จแล้ว สามารถนำ Package ไปใช้ในการติดตั้งโปรแกรมได้