วิธีการ Assign Product ใน Adobe

  1. ไปที่ https://adminconsole.adobe.com/ จากนั้น Sign in ด้วย Adobe ID ของผู้ที่เป็น Admin

  2. เข้าสู่หน้าจอ Admin Console เลือก Manage team

  3. ใน Tab Overview จะพบ Products ที่สามารถใช้งานและ Assign Product ได้ คลิก assign users ที่ด้านล่างของ Product

4. จากนั้น ดำเนินการกรอกข้อมูลของ User ที่ต้องการ Assign Product ดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล, อีเมล์

เสร็จแล้ว คลิก Save

 

Adobe จะส่งเมล์ไปที่ User ที่ได้รับการ Assign Product เพื่อแจ้งสิทธิ์การใช้งาน โดยสามารถสมัคร Adobe ID ได้ผ่านลิ้งค์ในเมล์