วิธีการ Install และ Activate Autodesk Subscription Single-user License (blue star) Read more

Double-click ที่ .sfx file จากนั้นเลือก Drive ในการติดตั้งโปรแกรม คลิก OK และ คลิก Install คลิก I Accept License Agreement และ คลิก Install เพื่อเริ่มดำเนินการติดตั้งโปรแกรม …

  1. Double-click ที่ .sfx file จากนั้นเลือก Drive ในการติดตั้งโปรแกรม คลิก OK และ คลิก Install

2. คลิก (blue star) I Accept License Agreement และ คลิก Install เพื่อเริ่มดำเนินการติดตั้งโปรแกรม

3. เมื่อติดตั้งเสร็จ คลิก Launch Now

4. การ Activate Autodesk licenses

  • ตั้งแต่ Version 2019 เป็นต้นไป คลิก Single-user

  • Versions 2018 หรือที่เก่ากว่า 2018 ให้คลิก Sign-In

5. Sign In ด้วย Autodesk Account จากนั้นที่มุมขวาของโปรแกรมเปลี่ยนจาก Sign in เป็น Autodesk Account เสร็จขั้นตอนการ Activate Autodesk Subscription Single-user License


note

สำหรับการ Update Feature ต่างๆ สามารถทำได้โดยใช้ Autodesk Desktop App

โดยสังเกตที่มุมล่างขวาของวินโดร์ ที่ Autodesk Desktop App Icon จะมีเครื่องหมาย * จากนั้นคลิกเปิดขึ้นมาเพื่อเลือก Update Feature ของโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ให้เปิด

สำหรับการ Update Feature ต่างๆ สามารถทำได้โดยใช้ Autodesk Desktop App

โดยสังเกตที่มุมล่างขวาของวินโดร์ ที่ Autodesk Desktop App Icon จะมีเครื่องหมาย * จากนั้นคลิกเปิดขึ้นมาเพื่อเลือก Update Feature ของโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ให้เปิด


(blue star) +66 2 437 2697