วิธีการเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย Adobe Reseller

ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย Adobe จะต้องดำเนินการย้าย VIP จาก reseller รายเดิมให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของ reseller รายใหม่ของท่านจากหน้า Adobe Admin Console โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

ผู้ที่จะดำเนินการเปลี่ยน reseller จะต้องเป็น VIP Contract Owner (เดิมเรียก primary admin)

ต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้กับ Adobe Reseller ใหม่ของท่าน หากไม่ทราบ สามารถตรวจสอบได้จากขั้นตอนที่ 4

 • รหัส VIP ที่ต้องการดำเนินการ

 • email ของ Contract Owner

ขั้นตอนการเปลี่ยน Adobe Reseller

 1. ใช้ account primary admin ของ VIP ที่ต้องการเปลี่ยน reseller login เขาไปยัง Adobe Admin Console (https://adminconsole.adobe.com/ )

 2. ยืนยันชื่อองค์กร (organization) ผู้เป็นเจ้าของ VIP ที่ต้องการเปลี่ยน reseller มุมบนขวาของหน้าจอ หากไม่ถูกต้องให้คลิกเปลี่ยนเป็น organization ที่ต้องการ

   

 3. ไปยังเมนู Account ตรวจสอบหมายเลข VIP ที่ต้องการเปลี่ยน reseller และคลิกลิงค์ VIP

   

 4. ระบบจะแสดงข้อมูล VIP ของท่าน รวมถึงชื่อ reseller เดิมของท่าน ให้คลิกที่คำว่า “Change reseller” โดยขอให้ตรวจความถูกต้องทั้งหมดของ VIP ที่กำลังดำเนินการอีกครั้ง

   

 5. ในขั้นตอนนี้ Adobe Reseller ใหม่ของท่านจะส่งรหัส 8 หลักให้กับท่านทางอีเมล์ ให้นำรหัสดังกล่าวมาทำการกรอกเพื่อยืนยันการเปลี่ยน Adobe Reseller

   

 6. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงชื่อ Adobe Reseller ใหม่ของท่านแทนที่บริษัทเดิม