ตัวอย่างเมล์แจ้ง Activate DocuSign Account

หลังการสั่งซื้อ DocuSign ภายใน 3-7 วัน ท่านจะได้รับอีเมล์จาก DocuSign ส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ที่แจ้งไว้เมื่อสั่งซื้อ

โดยมี Subject ว่า Account Activation ภายในจะมีลิงค์เพื่อให้ท่านทำการ Activate account ของบริษัทของท่าน ดังรูปต่อไปนี้