วิธีการ Update VMware ESXi

 

https://tinkertry.com/easy-update-to-latest-esxi

Instructions