สิทธิ์การใช้งาน Autodesk products ที่บ้าน โดยเฉพาะช่วงโควิด-19

ทาง Autodesk ได้ออกแบบการให้สิทธิ์การใช้งานที่บ้าน ในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากผลจากช่วงโควิด-19 เช่น การยืม software ไปใช้ที่บ้านเป็นระยะเวลา 6 เดือน

Instructions