หัวข้อบทความ Knowledge Base

@Phatchakorn Sirabenjaphakorn @Somboon Jaroonthamboon (Deactivated)

*หัวข้อคิดว่าอยากให้มีตามนี้ โดยความสำคัญ 1 - 3 เรียงจากมากไปน้อย
** ถ้าทำไปแล้ว รบกวนช่วย check ที่หัวข้อด้วย

 

หัวข้อ

ความสำคัญ

Label

Remarks

 

หัวข้อ

ความสำคัญ

Label

Remarks

1

วิธีการสมัคร Adobe ID

2

adobe

 

2

วิธีการ Accept Adobe's Value Incentive Plan (VIP)

1

adobe

 

3

วิธีการใช้งาน Adobe Admin Console

1

adobe

ประกอบด้วยการ assign secondary admin, assign product, create deployment package

4

วิธีการ Download Adobe Cloud Product

2

adobe

 

5

วิธีการ Install และ Activate License Adobe Cloud Product

1

adobe

 

6

วิธีการใช้งาน Adobe Licensing Website (LWS)

3

adobe, adobe-lws

สำหรับ license แบบซื้อขาด Perpetual

7

วิธีการ Install และ Activate License Adobe Perpetual Product

3

adobe, adobe-lws

 

8

วิธีการสมัคร Autodesk Account

2

autodesk

 

9

วิธีการใช้งาน Autodesk Account Dashboard

1

autodesk

 

10

วิธีการ Download Autodesk Product

2

autodesk

ตั้งแต่ version ไหนขึ้นไป?

11

วิธีการ Install และ Activate Autodesk Subscription Single-user License

1

autodesk

 

12

วิธีการ Install และ Activate Autodesk Subscription Multi-user/Network License

3

autodesk

 

13

วิธีการสมัคร Trimble ID

2

trimble

 

14

วิธีการ Download SketchUp Pro 

2

trimble, sketchuppro

ตั้งแต่ version ไหน?

15

วิธีการ Install และ Activate SketchUp Pro Perpetual (ซื้อขาด) License

2

trimble, sketchuppro

 

16

วิธีการ Install และ Activate SketchUp Pro Annual Term (รายปี) License

2

trimble, sketchuppro

 

17

วิธีการ Install และ Activate V-Ray for SketchUp Pro

3

chaosgroup, vray, sketchuppro

 

18

วิธีการ Install และ Activate V-Ray for 3ds-Max

3

chaosgroup, vray, 3dsmax

 

19

วิธีการใช้งาน Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC)

1

microsoft, microsoft-vlsc

 

20

วิธีการสร้าง Microsoft Office 2019 Installation Package

2

microsoft, microsoft-office

 

21

วิธีการใช้งาน Microsoft 365 Admin Portal

2

microsoft

 

22

วิธีการใช้งาน TeamViewer Management Console

3

teamviewer

 

23

วิธีการ Activate TeamViewer License

1

teamviewer

 

24

Windows 10 Pro for Workstations คืออะไร

1

microsoft,

microsoft-windows