ดาวน์โหลดที่ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117

Instructions

ขั้นตอนปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

  1. กดปุ่ม Download จะได้ไฟล์ในรูปแบบ .exe มา

  2. คลิกไฟล์ที่ได้มา จะมีการแตกไฟล์ออกมาไว้ในเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน คือ
    Script file ตัวอย่าง
    ไฟล์ setup.exe

  3. แก้ไข Script file ตัวอย่าง หรือใช้ระบบช่วยสร้างจาก https://config.office.com/deploymentsettings

 

หน้าจอในเว็บไซต์ที่ให้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ คำที่ใช้ ในภายหลังได้ รวมถึงชื่อไฟล์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนชื่อไปจากเดิม ตามการปรับปรุงแก้ไขได้ จึงให้ใช้ข้อมูลด้านบนเป็นแนวทาง และพิจารณาเลือกรายการที่คาดว่า ตรงกับที่แนะนำไป

Related articles

The content by label feature displays related articles automatically, based on labels you choose. To edit options for this feature, select the placeholder below and tap the pencil icon.

(blue star) +66 2 437 2697