Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt
hiddentrue
https://dataexpress.atlassian.net/wiki/spaces/DEKB/pages/edit-v2/22118566

วิธีการสมัคร Autodesk Account (blue star) Read more

ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมในกลุ่ม Autodesk, หรือผู้ทำหน้าที่บริหาร จัดการโปรแกรมและผู้ใช้งาน Contract Manager, Admin, Primary Admin และ Secondary Admin อาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้งานโปรแกรม ทุกคนจะต้องมี Autodesk Account …

ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมในกลุ่ม Autodesk, หรือผู้ทำหน้าที่บริหาร จัดการโปรแกรมและผู้ใช้งาน Contract Manager, Admin, Primary Admin และ Secondary Admin อาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้งานโปรแกรม ทุกคนจะต้องมี Autodesk Account เพื่อเข้าใช้งานระบบได้ตามสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละท่าน

Instructions

เริ่มจากการใช้ Browser ของท่าน ไปที่ลิงค์ https://accounts.autodesk.com

  1. เลือก Create an account


  2. จะมีหน้าต่าง ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ให้กรอกให้ครบถ้วน


  3. แล้วกดปุ่ม Create account ที่อยู่ด้านล่าง เป็นอันเรียบร้อย

 

Tip

Autodesk Account เป็นบัญชี ที่ผูกกับอีเมล์เป็นหลัก กรณีที่ชื่อผู้ใช้เดียวกันแต่อีเมล์ต่างกันถือว่าเป็นคนละบัญชี

ในกรณีที่ท่านซื้อโปรแกรมไปแล้ว และอีเมล์ของท่าน ถูกกำหนดให้เป็นแอดมิน หรือถูกกำหนดโดยแอดมินให้เป็นผู้ใช้งาน และท่านไม่เคยสร้าง Autodesk Account ระบบจะล็อค ไม่ให้ใช้วิธีนี้ในการสร้างบัญชีใหม่
การแก้ไข คือ ต้องกลับไปค้นหาอีเมล์ที่ส่งมาจากทาง Autodesk แล้วใช้ลิงค์จากอีเมล์ที่ให้มา ในการสร้างบัญชีใหม่ และเข้าไปใช้งานตามสิทธิ์ของท่านต่อไป

Info

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมนู และรูปแบบเมื่อใดก็ได้ เอกสารนี้ เป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้ จนกว่าจะมีการปรับปรุงเอกสารใหม่อีกรอบ

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@1ff598
sortmodified
showSpacefalse
reversetrue
typepage
cqllabel = "autodesk" and type = "page" and space = "DEKB"
labelskb-how-to-article